Senior Management

 

 

DR NOMBUYISELO MAKALA
DR NOMBUYISELO MAKALA
Chief Executive Officer

 

MS ANDISWA VIKILAHLE
MS ANDISWA VIKILAHLE
Chief Financial Officer

 

MR ZOLA TYIKWE
MR ZOLA TYIKWE
Chief Inspector

 

MR PUMLANI TYALI
MR PUMLANI TYALI
Senior Manager Licensing

 

MRS LINDA LINDELWA TINI
MRS LINDA LINDELWA TINI
Senior Manager Corporate Services